വക്കം മൗലവി ഫൌണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ്‌ പ്രഭന്ധ രചന

വക്കം മൗലവി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രബന്ധരചന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ജാമിഅഃ അൽ ഹിന്ദ് അൽ ഇസ്‌ലാമിയ്യഃ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ഫൈസൽ അനന്തപുരിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ...

.